CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stärk matematiken och naturvetenskapen i nya gymnasiet

Karl-Fredrik Berggren ; Martin Cederwall (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik) ; Eva Forssell-Aronsson ; Billy Fredriksson ; Mattias Goksör ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Ingemar Lundström ; Ann-Sofie Mårtensson ; Anna Stina Sandelius ; Ann-Marie Wennberg
Ny Teknik (2010)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-05-28. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122039

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik (GU)
Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för växt- och miljövetenskaper (2006-2011)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi (GU)

Ämnesområden

Annan matematik
Fysik
Barn
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur