CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-chip Power Supply Noise and Its Implications on Timing

Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Johnny Pihl ; Daniel Andersson ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of ACM Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI) p. 389-392. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-05-28. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 122031

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur