CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maskinelement - Övningar

Per Svedensten (Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system)
: Studentlitteratur, 2005. ISBN: 9144036191.- 352 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 12202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system (2005-2005)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur