CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error estimates for continuous/discontinuous Galerkin approximations of the Kirchhoff-Love buckling problem

Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Mats G. Larsson
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-05-28. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 122005

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:31