CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business models and community relationships of open source software firms

Linus Dahlander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Economics of Open Source Software Development / J. Bitzer and P.J.H. Schröder (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur