CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OPTIMISATION OF CRUSHING PLANTS USING A GENETIC EVOLUTIONARY ALGORITHM

Per Svedensten (Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system)
Minerals Engineering 18, p. 473-479. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 12198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mekaniska system (2005-2005)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur