CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supporting Requirements Management in Embedded Systems Development in a Lean-Influenced Organization

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Lars Almefelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
11th International Design Conference, DESIGN 2010, Dubrovnik, Croatia, 17-20 2010 May p. 1025-1034. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Embedded Systems, Automotive, Mechatronic Design, Company Culture, Product Performance, Requirements ManagementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-05-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 121956

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur