CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thorium

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World podcast: Chemistry in its Element (2010)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Chemistry World takes a whirlwind tour of the periodic table: each week a leading scientist or author tells the story behind a different element. This week Thorium.

Nyckelord: periodiska systemet


podcastDenna post skapades 2010-05-26. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 121937

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur