CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model-Based Adaptation of RF Power Amplifiers

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Ali Soltani Tehrani (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
GHz Symposium 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Digital predistortion is a common method to compensate for nonlinear and memory effects in power amplifier. Since amplifier characteristics is drifting with time and temperature, it is often necessary to adapt the predistorter to varying operating conditions. We propose the use of model-based adaptation, where a model of the drift as a function of amplifier load is used to speed up adaptation considerably.Denna post skapades 2010-05-26. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 121904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
GigaHertz Centrum
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur