CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ljuskonen

Martin Cederwall (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik)
Fysikaktuellt 1 (2005) 20 (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Logotypen för Fysikåret 2005 innehåller en bild av en kon. Varför, och vad betyder den? Samtidigt som dess timglasform kan tänkas alludera på tidens gång, både den fysikaliska tiden och de 100 åren av fysik sedan Einsteins upptäckter 1905, är den primärt en illustration av en av de viktigaste egenskaperna hos rumtiden såsom den beskrivs i Einsteins speciella relativitetsteori. Hur läser man denna bild av rumtiden?Denna post skapades 2010-05-25. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 121873

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur