CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ODD HARMONIC GENERATION IN SUSPENDED GRAPHENE AT MICROWAVE FREQUENCY

Omid Habibpour (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
WOCSDICE/EXMATEC 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-05-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 121867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur