CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvecklingslinjer i byggsektorns distributionssystem

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring)
Bröckner, J. and Josephsson, P-E. (red) Byggandets ekonomi och organization p. 171-178. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-05-25.
CPL Pubid: 121865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur