CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spökskrivning vid vetenskaplig publicering

Dold styrning från finansiärer, gruppintressen och företag

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2010. - 4 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten anknyter till ett seminarium vid Chalmers med professor Tore Scherstén som huvudtalare. Länk till ett intervjubaserat radioinslag efter seminariet ges nedan.

Spökskrivning har etablerats särskilt inom läkemedelsområdet. Forskande företag eller anlitade kommunikationsföretag tar fram underlag och skriver artiklar. Välrenommerade forskare engageras sedan som författare utan att företagens medverkan framgår.

Olika former av dold styrning diskuterades och möjligheter till förebyggande insatser tas upp.

Nyckelord: forskning, aktörer, integritet, etik


Rapporten har redigerats av Göran Petersson som även medverkat till upplägget av arrangemanget via styrelsen för Chalmers Fakultetsklubb.

Göran Petersson har stöd från Cancer- och Allergifonden för granskande forskning om konsumentprodukter.Denna post skapades 2010-05-24. Senast ändrad 2010-06-09.
CPL Pubid: 121846

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur