CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The perception of Linux among users and potential users

Linus Dahlander (Institutionen för industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
3d ETE Workshop January 29-30, Sophia-Antipolis (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur