CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near-wall measurements in turbulent boundary layers using laser Doppler anemometry

T. Gunnar Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Luciano Castillo
Proc. FEDSM2002, Montreal, Canada 31070, (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-05-20.
CPL Pubid: 121742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur