CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Melt spinning of conducting polymeric composites containing carbonaceous fillers

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Staffan Toll ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Bengt Hagström
Journal of Applied Polymer Science (0021-8995). Vol. 119 (2011), 6, p. 3264-3272.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Polymers, fillers, electrical conductivity, fibreDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-05-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 121710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Funktionella material

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On the production of polyethylene dielectrics and conductive polymer composite fibres