CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Factors Influencing the Dielectric Losses of Some Technical Grades of Polyethylene at 1.8 GHz

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-05-19. Senast ändrad 2010-06-02.
CPL Pubid: 121708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On the production of polyethylene dielectrics and conductive polymer composite fibres