CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement of melt spinning properties and conductivity of immiscible PP/PS blends containing carbon black by addition of SEBS

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Bengt Hagström
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-05-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 121707