CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Single-Chip 64 Input Low Power High Speed Cross-Correlator for Space Application

Erik Ryman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Anders Emrich ; Stefan Andersson
European Space Agency Microwave Technology and Techniques Workshop (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-05-18. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 121674

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A Cross-Correlator for the Remote Sensing of Earth by Synthetic Aperture