CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Dynamics of Regional Specialization in Modern Biotechnology: Comparing Two Regions in Sweden and Two Regions in Australia , 1977-2001

Johan Brink (Institutionen för industriell dynamik) ; Linus Dahlander (Institutionen för industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
Economic Dynamics of Modern Biotechnology / McKelvey, M, Laage-Hellman, J. and Rickne, A. / Edward Elgar Publisher p. 265-294. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-03-12. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 12163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur