CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AP-fondernas krav på etisk och miljömässig hänsyn

Christina Olivecrona (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12162

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur