CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biotechnology and Telecommunications Innovation: Conditions and Processes for Emerging Technologies

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Innovation: management, policy & practice Vol. 7 (2005), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur