CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a Novel GANEX Extraction System for Partitioning and Transmutation Purposes

Emma Aneheim (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-05-17. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 121604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-06-11
Tid: 14:00
Lokal: KB
Opponent: Andreas Geist (Karlsruhe Institute of Technology)

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola