CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local pointwise a posteriori gradient error bounds for the Stokes equation

Alan Demlow ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-05-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 121548

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:27