CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Environment in Swedish Hospitals - Summer and Winter Measurements

Jennie Skoog (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Niklas Fransson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar
Energy and Buildings Vol. 37 (2005), p. 872-877.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: thermal environment, perception, questionnaire, hospitalDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur