CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Set JPDA Algorithm for Tracking Sonar Crossing Targets

Marco Guerriero ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Daniel Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Peter Willett
Proceedings of NATO Workshop on Data Fusion and Anomaly Detection for Maritime Situational Awareness (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-05-12. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 121527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur