CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Subspace Techniques for DOA Estimation

M. Jansson ; B. Ottersten ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; L. Swindlehurst
Space-Time Wireless Systems: From Array Processing to MIMO Communications / edited by Helmut Bölcskei et al. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur