CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relationships between open source software companies and communities: Observations from Nordic firms

Linus Dahlander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Research policy Vol. 34 (2005), 4, p. 481-493.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Communities, Relationships, Open source softwareDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12151

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Managing beyond firm boundaries: Leveraging user innovation networks