CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alkylation of benzene with ethanol over ZSM-5 catalysts with different SiO2/Al2O3 ratios

Jun-Jun Yuan (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi) ; Börje Gevert (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi)
Indian Journal of Chemical Technology Vol. 11 (2004), p. 337-345.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12146

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alkylation and Hydrodearomatization over Zeolite cCatalysts