CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Protective Effect of Encapsulation in Fermentation of Limonene-contained Media and Orange Peel Hydrolyzate

Mohammad Pourbafrani (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Farid Talebnia (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mohammad J. Taherzadeh
International Journal of Molecular Science (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-05-10. Senast ändrad 2010-08-30.
CPL Pubid: 121433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur