CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catalytic alkylation of benzene with ethanol

Jun-Jun Yuan (Institutionen för teknisk ytkemi) ; Börje Gevert (Institutionen för teknisk ytkemi)
ACS Petroleum Divísion Preeprints Vol. 47 (2002), 4, p. 368-370.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12141

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alkylation and Hydrodearomatization over Zeolite cCatalysts