CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operations capabilities in global apparel value chains

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Anna Moses (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Brian Vejrum Wæhrens ; John Johansen
Proceedings of the 2010 EurOMA conference (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-05-09. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 121399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur