CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Problems in the onward and upward phase of APS implementation: Why do they occur?

Linea Kjellsdotter (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the Annual NOFOMA conference 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-05-09. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 121398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur