CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data-adaptive array interpolation for DOA estimation in correlated signal environments

B.K. Lau ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Y.H. Leung
Proceedings of ICASSP 2005, Philadelphia, PA, USA. Vol. 4 (2005), p. 945-948.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur