CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selective Alkylation of Toluene with Methanol over zsm-5

Jun-Jun Yuan (Institutionen för teknisk ytkemi) ; Börje Gevert (Institutionen för teknisk ytkemi)
Heterogeneous Catalysis proceedings of the ninth Intern. Sym. Vol. 9 (2000), p. 841-846.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alkylation and Hydrodearomatization over Zeolite cCatalysts