CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of oxygen Carrier Materials for Chemical -Looping Reforming

Qamar Zafar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12137