CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-term stability of hydrodemetallization catalysts using fibrillar alumina as carrier material― a comparative study with a commercial catalyst

Long Fei Xiang ; Börje Gevert (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
ACS Petroleum Division Preeprints Vol. 50 (2005), p. PETR-041.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur