CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FlexTools: Design Space Exploration Tool Chain from C to Physical Implementation

Erik Ryman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Kasyab P. Subramaniyan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tung Hoang-Thanh (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Mafijul Islam (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
CDNLive! EMEA (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-05-06. Senast ändrad 2017-02-09.
CPL Pubid: 121309

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur