CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Essential skills for addressing human element issues in a shipping company

Cecilia Österman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
Alert! The International Maritime Human Element Bulletin (1747-5015). 22, p. 2. (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-05-06. Senast ändrad 2012-07-02.
CPL Pubid: 121308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur