CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kemisk Teknologi och Teknisk kemi

Börje Gevert (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Sven Järås
: Chalmers University of Technology, 2004. - 421 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur