CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of different metal underlayers on vertically aligned carbon nanofibers grown from Ni dots by PECVD

Raluca Elena Morjan (Institutionen för teknisk fysik) ; Mohammad Kabir (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Oleg Nerushev (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Eleanor E B Campbell ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
NT05 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 12124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur