CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Conditions for Constant Radiation Characteristics for Log-Periodic Array Antennas

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 58 (2010), 5, p. 1521-1526.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Wide frequency band antenna systems are required for many now and future applications, such as in radio astronomy and ultrawideband (UWB) technology. Constant radiation characteristics over a decade bandwidth are required for some of wide band applications, for example, feeds for reflector antennas in radio telescope. The log-periodic array antenna is one of the technologies for wideband antennas. In the present paper, an analysis on condition for constant radiation characteristics over wide bandwidth for a log-periodic array antenna is presented. From this condition, a guide rule for designing a wideband log-periodic array antenna is obtained. The Eleven antenna, a decade bandwidth log-periodic array antenna, is selected to illustrate the condition and verify the analysis in the paper.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-05-05. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 121224

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur