CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy analysis of batteries in photovoltaic systems Part II. Energy return factors and overall battery efficiencies

Carl Johan Rydh (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Energy conversion and management Vol. 46 (2005), p. 1980-2000.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: energy analysis, energy payback time, energy return factor, battery, photovoltaics, solar cells, life cycle assessmentDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12117

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur