CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy analysis of batteries in photovoltaic systems Part I. Performance and energy requirements

Carl Johan Rydh (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Energy conversion and management Vol. 46 (2005), p. 1957-1979.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: energy analysis, energy economy, energy payback time, battery, photovoltaics, solar cellsDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12116

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur