CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Service innovations in manufacturing firms

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Nina Löfberg ; Lars Witell
Managing Service Quality (0960-4529). Vol. 20 (2010), 2, p. 161-175.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Manufacturing industries, Innovation, Case studies, Customer service managementDenna post skapades 2010-05-04. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 121152

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur