CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A monolithic three-axial SOI-accelerometer with uniform sensitivity

Henrik Rödjegård (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik ; Extern) ; Christer Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik ; Extern) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Gert Andersson
EUROSENSORS XVIII, Rome, Italy, Sept. 11-13, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2010-08-30.
CPL Pubid: 12115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur