CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antenna System for Clinical Microwave Tomography

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Adisak Romputtal (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
EUCAP2010, 4th European Conference on Antennas and Propagation, April 12-16, Barcelona, Spain p. C13P1-3. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-05-04. Senast ändrad 2010-11-09.
CPL Pubid: 121149

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur