CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing of RF-MEMS Switches

Ros-Marie Lundh ; Yangjian Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Shimul Chandra Saha (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J. Piotr Starski (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Niklas Rorsman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Derneryd
MEMSWAVE, June 30-July 2, 2004, Uppsala, Sweden (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2015-09-16.
CPL Pubid: 12114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)