CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid-mounted micromachined aluminum hotwires for wall shear stress measurements

Sjoerd Haasl ; Dirk Mucha ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Thorbjörn Ebefors ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Göran Stemme
Journal of MicroElecroMechanical Systems (1057-7157). Vol. 14 (2005), 2, p. 254-260.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur