CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemitecs Concept Model

Chemitecs report P1-D5

Johan Tivander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Filippa Fuhrman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 25 s.
[Rapport]

Nyckelord: chemitecs concept model chemical product emission


Deliverable P1-D2 in the Chemitecs research programme financed by Naturvårdsverket (Swedish EPA).Denna post skapades 2010-05-03. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 121102

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Övrig annan teknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur